Algemene Voorwaarden

Versie : 01-03-2024

1. Huurprijzen

De volgende kale huurprijzen zijn van toepassing:

Kantoorruimte in m2 Privé/Deel Prijs per m2 Totaal
20 Privé € 20,15 € 403,00
30 Privé € 18,72 € 561,60
40 Privé € 17,28 € 691,20
50 Privé € 15,27 € 763,50
60 Privé € 13,82 € 829,20
60+ Privé € 13,82 -
20 Deel Prijs per dag € 150,-

1.1. Toeslag A-locatie

Kantoren op de begane grond met uitzicht op de voorkant van het pand betalen 10% extra kale huur. Dit betreft de volgende kantoren:

 • Kantoren linkerkant blauwe gang
 • Kantoren rechterkant oranje gang

2. Bijdrage energie

Per gehuurde vierkante meter bedraagt de bijdrage voor de energie € 4,00 euro per maand. Dit bedrag zal ieder jaar op 1 januari geïndexeerd worden op basis van de dan geldende energieprijzen, het gezamenlijk verbruik en het aantal gevestigde huurders.

2.1. All-in prijs

Bij deelkantoren zit de prijs voor de energie inbegrepen in de huurprijs. Er vindt geen aparte afrekening voor energie plaats.

3. Internetverbinding

Het netwerk van De Drentse Werf bestaat uit een moderne infrastructuur waarbij er twee snelle verbindingen zijn, te weten:

 • Ziggo: Kabelverbinding van 1000 Mb/s
 • KPN: Glasvezelverbinding van 1000 Mb/s

Gezamenlijk zorgen deze verbindingen voor een zo goed mogelijke uptime doordat ze als back-up van elkaar fungeren. Valt de hoofdverbinding weg (Ziggo) dan neemt de back-upverbinding (KPN) het automatisch over.

Kantoren hebben hun eigen VLAN die ervoor zorgt dat ze geheel afgesloten zijn van andere kantoren. Hierdoor kun je bijvoorbeeld niet bij iemand anders zijn of haar printer en kunnen anderen ook niet op jouw netwerk komen.

In overleg is het mogelijk een eigen Wi-Fi punt op het kantoor te krijgen, deze zal op hetzelfde netwerk zitten als het bedrade netwerk en is hierdoor bijvoorbeeld geschikt voor Wi-Fi printers.

Let op: Het is niet toegestaan eigen netwerkapparatuur te plaatsen zonder overleg.

4. Gebruik algemene ruimtes

In De Drentse Werf zijn veel algemene ruimtes beschikbaar voor vergaderen en overleggen. Deze ruimtes zijn zowel voor externe huurders als vaste huurders te boeken.

Vaste huurders kunnen de ruimtes vastleggen met een standaard korting van 50%. Via de receptie dient dit gereserveerd te worden, zodat De Drentse Werf zicht houdt op bezetting van verschillende ruimtes. Ook dient er bij de receptie afgemeld te worden.

Deelkantoor huurders ontvangen 25% korting op flex- en vergaderruimtes bij De Drentse Werf.

Wijzigingen per 01-01-2025

De volgende wijzigingen met betrekking tot korting op de algemene ruimtes gaan in per 1 januari 2025

 • Vaste huurders: Korting wordt verlaagd naar 20%
 • Deelkantoor huurders: Korting wordt afgeschaft
 • Flex abonnementhouders: Korting wordt afgeschaft

5. Koffie- en theeservice

Het is mogelijk om een abonnement op de koffie- en theeservice af te sluiten. Deze houdt in dat er onbeperkt gebruik gemaakt kan worden van de koffie- en theemachines die in het gebouw op de eerste en tweede verdieping staan. De kosten hiervoor bedragen € 38,50 euro per fulltime medewerker per maand. De volgende afrondingen zijn mogelijk: .25, .50, .75. Iemand die bijvoorbeeld 20 uur parttime werkt dient voor 0.5 meegerekend te worden.

Gelieve hier zelf een eerlijke schatting voor te maken. Wijzigingen dienen op tijd te worden doorgegeven. Dit is een tijdelijke situatie, we willen naar een situatie waar op basis van verbruik wordt afgerekend (bijvoorbeeld door middel van tokens of pasjes).

Karaffen met gekoeld water zijn altijd gratis beschikbaar, deze zijn te vinden bij het nisje op de oranje gang.

6. Schoonmaak

Er vindt regelmatig schoonmaak plaats van de algemene ruimtes. Uw kantoor wordt standaard NIET schoongemaakt. Zie punt 6.1 voor schoonmaakmogelijkheden.

Volle prullenbakken kunnen aan het eind van de werkdag buiten het kantoor neer worden gezet, deze worden dan kosteloos geleegd en verschoond.

6.1. Mogelijkheden schoonmaak

Selfservice
Prijs: gratis

In overleg kan er gratis gebruik gemaakt worden van onze schoonmaakspullen. Hiermee kunt u uw kantoor netjes houden.

Klein
Prijs: 1,50 euro per gehuurde m² per maand;

 • 1x per maand stofzuigen + schoonmaak gladde (opgeruimde) oppervlaktes
 • 1x per half jaar grote schoonmaak kantoor (datum in overleg)

Middel
Prijs: 2,00 euro per gehuurde m² per maand;

 • 1x per twee weken stofzuigen + schoonmaak gladde (opgeruimde) oppervlaktes
 • 1x per half jaar grote schoonmaak kantoor (datum in overleg)

Groot
Prijs: 2,50 euro per gehuurde m² per maand;

 • 1x per week stofzuigen + schoonmaak gladde (opgeruimde) oppervlakte
 • 1x per kwartaal grote schoonmaak kantoor (datum in overleg)

6.2. Afvalverwerking

In het pand zijn containers voor restafval, plastic, papier en vertrouwelijke documenten, printer cartridges en batterijen aanwezig. Deze kunnen gebruikt worden voor kantoorafval, het is niet de bedoeling deze voor thuisafval te gebruiken.

7. Duur overeenkomst

Huurcontracten worden standaard aangegaan voor een periode van 1 jaar en na afloop automatisch verlengd met de periode van 1 jaar. Het is mogelijk een kortlopend huurcontract af te sluiten die per kwartaal vernieuwd. Hiervoor worden echter 10% extra huurkosten in rekening gebracht.

8. Opzeggingen

Opzegging van het huurcontract dient minimaal 2 maanden voor de vernieuwing plaats te vinden. Vernieuwd het huurcontract op 1 juni, dan dient de opzegging voor 1 april te gebeuren. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.

Let op : Een opzegging is pas definitief wanneer deze door De Drentse Werf wordt bevestigd.

9. Verzekering

De inventaris van uw kantoor is NIET standaard verzekerd in geval van brand, lekkage of inbraak/diefstal. Hiervoor dient u zelf een opstal- en inboedelverzekering af te sluiten. Eventuele inventaris in bruikleen is wél door ons verzekerd en hoeft niet meeverzekerd te worden.

10. Korting

Indien er gekozen wordt voor betaling per kwartaal of jaar, gelden de volgende kortingen op de kale huur:

 • Per kwartaal: 5%
 • Per jaar: 10%

Deze korting is niet van toepassing op deelkantoor huur.

11. Sleutelbeheer

Per kantoor ontvangt huurder één set sleutels. Bestaande uit:

 • Druppel hoofdingang
 • Sleutel kantoorruimte

In overleg zijn meerdere sleutels mogelijk. De prijzen hiervan zijn:

 • Extra druppel hoofdingang: € 50,00 (borg)
 • Extra sleutel eigen kantoor: € 25,00 (borg)

12. Dienstverlening receptie

Bestaat uw bedrijf voornamelijk uit fysiek klantcontact, waarbij de klanten bij De Drentse Werf op locatie komen, dan worden er extra kosten in rekening gebracht voor de benodigde bezetting van de receptie. Deze kosten bedragen € 5,50 per gehuurde m2 per maand.

13. Afsluiten De Drentse Werf

Op werkdagen sluit De Drentse Werf omstreeks 18:00 het kantoorgebouw. Het is toegestaan dat de huurder hierna nog aanwezig is maar deze dient bij het verlaten van het pand opnieuw de hoofdingang af te sluiten.

De laatst vertrekkende huurder op de gang zorgt er tevens voor dat de lichten op de gang en de toiletten uit worden gedaan.

De lichten van het eigen kantoor dienen uitgezet te worden door huurder zelf wanneer deze het pand verlaat. De zonwering (waar mogelijk) dient ingeklapt te zijn. Wanneer huurder langere tijd afwezig is, gelieve ook de radiatoren op stand 1 te draaien.